8júl

AKO SPRÁVNE PRESTRIEŤ STÔL?

V živote sa dostávame do situácii, kedy by mal byť správne prestretý stôl samozrejmosťou a preto by
sme mali mať osvojené aspoň základné pravidlá.

Nie vždy sa už dnes používa, ale základným pravidlom by mal byť kvalitný obrus. Väčšinou sa používa
obrus bielej farby (nie je pravidlom). Pod obrus, aby sa na stole nešmýkal, môžeme dať tenký molitán,
ktorý veľmi dobre tlmí zvuk. Obrusy sú dôležitou súčasťou prestierania, preto by sme si mali dať záležať
pri jeho výbere. Previs obrusu by mal byť maximálne 30 cm. Dôležité je, aby bol obrus čistý a vyžehlený.

Ďalej na stôl pokladáme veľký tanier, ktorý nebude slúžiť na jedlo, ale ide o klubový tanier (nikdy nesmie
byť prázdny). Ukladá sa naň ďalší tanier, buď čistý alebo s jedlom. Medzi dvoma taniermi by mal byť
servítok, ktorý zabráni hluku pri servírovaní. Tanier od hrany stola by mal byť položený 2 až 3 cm.

Ak budete podávať viac chodové menu, budete potrebovať aj viac príboru. Ten sa ukladá po oboch
stranách taniera. Na kraj dávame príbor, ktorý budeme používať ako prvý. Nôž kladieme ostrou hranou
ku tanieru a vidličku zubami nahor. Dezertný príbor kladieme nad tanierom.

Ak už máte obrus prestretý, taniere a príbor uložené, vezmeme si bavlnenú utierku. Na rade sú poháre.
Tie sa ukladajú z pravej strany od taniera. Dôležité pravidlo pri pohároch je, aby boli čisté a vyleštené.
Preto si na čistote dajte skutočne záležať a poháre pred podávaním vyleštite. Nikto predsa nechce piť zo
zacapkaných a špinavých pohárov.

Ak si tieto pravidlá správneho stolovania osvojíte, žiadnej dôležitej návšteve sa už viac nemusíte obávať.